செய்திகள்

5000 ரூபா கொடுப்பனவு அடுத்த வாரம் முதல்

நாட்டில் விதிக்கப்பட்டுள்ள பயணக் கட்டுப்பாடுகளை தொடர்ந்து நாளாந்த வேதனத்திற்காக தொழிலில் ஈடுபடுவர்களுக்கும், வேறு வருமானம் இல்லாதவர்களுக்கும், அரச ஊழியர் அல்லாதவர்களுக்கும் 5000 ரூபாய் கொடுப்பனவு வழங்கப்படவுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான் சமரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்வரும் ஜூன் 02 முதல் இந்த 5,000 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com