செய்திகள்

‘6 வரை காலம் இருக்கிறது’

“வாக்காளர் இடாப்புப் பட்டியலில், தங்களுடைய பெயர் விடுபட்டிருக்குமாயின், தங்களுடைய பெயரை, அப்பட்டியலில் எதிர்வரும் 6 ஆம் திகதி வரையிலும் இணைத்துக்கொள்ளலாம்” என்று, தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

தற்போது குறித்த வாக்காளர் பெயர் பட்டியல் மாவட்ட தேர்தல் காரியாலயம், பிரதேச செயலாளர் காரியாலயம், உள்ளுராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் கிராம சேவையாளர் அலுவலகம் என்பனவற்றில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

“அதனடிப்படையில், தற்போது காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வாக்காளர் இடாப்புப் பட்டியலில், தங்களுடைய பெயர் இருக்காவிடின், அவைதொடர்பில் அறிவுறுத்தி, உரிய ஆவணங்களைக் காண்பித்து, பெயரை இணைத்துக்கொள்ளலாம்” என்றும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button