செய்திகள்

64 பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கு இடமாற்றம்.

பிரதி பொலிஸ் மாஅதிபர் ஒருவரும், சிரேஷ்ட  பொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஒருவரும், பொலிஸ் அத்தியட்சகர்கள் இருவரும் அடங்கலாக 64  சிரேஷ்ட பொலிஸ் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் அனுமதிக்கு அமைய இந்த இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் தலைமையகம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button