...

காலநிலை

 • Oct- 2021 -
  23 October

  இன்றும் மழையுடனான வானிலை!

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இன்று(23) பிற்பகல் 1 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. மத்திய,…

  Read More »
 • 22 October

  இன்றைய வானிலை

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இன்று(22) பிற்பகல் 1 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில்…

  Read More »
 • 21 October

  இன்றைய வானிலை

  நாட்டின் பல பகுதிகளில் இன்று (21) பிற்பகல் ஒரு மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. அதற்கமைய,…

  Read More »
 • 20 October

  இன்றைய வானிலை அறிக்கை !

  நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இன்று (20) பிற்பகல் ஒரு மணிக்குப் பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்…

  Read More »
 • 19 October

  இன்றைய வானிலை அறிக்கை !

  நாடு முழுவதும் இன்று (19) மேக மூட்டத்துடனான வானிலை காணப்படும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.அத்துடன், நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை…

  Read More »
 • 18 October

  இன்றைய காலநிலை

  நாட்டில் மேல், சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் இன்று(18) மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.…

  Read More »
 • 14 October

  இன்றைய காலநிலை

  சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. மேல் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை…

  Read More »
 • 13 October

  இன்றைய காலநிலை

  சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.…

  Read More »
 • 12 October

  இன்றைய காலநிலை

  சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.மேல், வடமேல் மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களிலும்…

  Read More »
 • 11 October

  இன்றைய வானிலை

  நாட்டின் மேல், சப்ரகமுவ, மத்திய, வடமேல் மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம்…

  Read More »
Back to top button


Thubinail image
Screen