நிகழ்வுகள்

தலவாக்கலை புனித_பத்திரிசியார் கல்லூரி நடை_பவனி

Base 1

தலவாக்கலை புனித_பத்திரிசியார் கல்லூரி 82 ஆவது அகவையில் கால்பதிப்பதை முன்னிட்டு மாபெரும் நடை_பவனி இடம் பெற்றது. இதற்கு மலையகம் fm மற்றும் மலையகம்.lk என்பன ஊடக அனுசரணை வழங்கி இருந்தது.

Comment here

error: Content is protected !!
Don`t copy text!