செய்திகள்

HOPE புகைப்பட கண்காட்சி

ஐக்கிய நாடுகளின் தேசிய ஒற்றுமை மறுசீரமைப்பு மற்றும் இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுகளுகான ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட HOPE புகைப்பட கண்காட்சியில் சிறந்த புகைப்படங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு அந்த புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கிய நிகழ்வு சுதந்திர சதுக்கத்தில் கடந்த 31.10.2017 ல் இடம்பெற்றது. இந்த நிகழ்வில் பிரபல புகைப்பட கலைஞரும் இசையமைப்பாளரும்மாகிய பெஞ்சமின் யோகா அவர்களின் புகைப்படமும் சிறந்த புகைப்படமாக தெரிவுசெய்யப்பட்டு முன்னால் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க வினால் அவருக்கு சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது.
.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button