...
செய்திகள்

INTERNATIONAL BREAKING NEWS :- பிரித்தானியாவில் 10,000திற்கும் அதிக ஒமிக்ரோன் தொற்றாளர்கள்

பிரித்தானிய தலைநகர் லண்டனில் மிக பெரிய சம்பவமொன்றுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக BBC செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி, பிரித்தானியாவில் 10,000த்திற்கும் அதிகமான ஒமிக்ரோன் தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen