செய்திகள்

(Photos) தேசிய பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக சமல் ராஜபக்‌ஷ இன்று பதவியேற்பு!

தேசிய பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சரான சமல் ராஜபக்‌ஷ இன்று தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்.

Related Articles

Back to top button