செய்திகள்பதுளைமலையகம்

(photos) தேயிலை செடிக்குள் மலைப்பாம்பு

பலாங்கொடை வலேபொட தேயிலை மலையில் தோட்டப்பகுதியொன்றில் தொழிலாளி தாயொருவரின் உயிர் பெரிய மலைபாம்பிடமிருந்து காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது.

மலைபாம்பு சிறுத்தை உள்ளிட்ட கொடிய மிருகங்களுடன் போராடி தேயிலை பறித்து நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு வித்திடும் எம்மவர்களின் குறை தீர்ந்தப்பாடில்லை.

புதிய ஜனாதிபதி மாற்றத்திலும் 1000 ரூபாய் நாள் சம்பளம் என்பது கானல் நீர்.

Related Articles

Back to top button