வரலாற்றில் இன்று

 • Feb- 2021 -
  12 February
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

  நிகழ்வுகள் 1502 – எசுப்பானியாவின் காஸ்டில் அரசி முதலாம் இசபெல்லா அவ்விராச்சியத்தில் உள்ள அனைத்து முசுலிம்களையும் கிறித்துவத்திற்கு மாற உத்தரவிட்டார்.[1] 1502 – இந்தியாவுக்கான தனது இரண்டாவது கடற் பயணத்தை வாஸ்கோ ட காமா லிஸ்பனில் இருந்து ஆரம்பித்தார். 1554 – இங்கிலாந்தின் முடிக்கு உரிமை கோரி…

  Read More »
 • 11 February
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

  நிகழ்வுகள் கிமு 660 – யப்பான் நாடு பேரரசர் ஜிம்முவால் நிறுவப்பட்ட பாரம்பரியமான நாள்.55 – உரோம் நகரில் உரோமைப் பேரரசின் முடிக்குரிய பிரித்தானிக்கசு இளவரசர் மர்மமான முறையில் இறந்தமை, நீரோ பேரரசராக வருவதற்கு வழிவகுத்தது.244 – சிப்பாய்களின் கிளர்ச்சியை அடுத்து மெசொப்பொத்தேமியாவில் பேரரசர் மூன்றாம்…

  Read More »
 • 10 February
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

  நிகழ்வுகள் 1258 – மங்கோலியப் படையெடுப்பு: பகுதாது மன்கோலியர்களிடம் வீழ்ந்தது. அப்பாசியக் கலீபகம் அழிக்கப்பட்டது. இசுலாமியப் பொற்காலம் முடிவுக்கு வந்தது.1355 – இங்கிலாந்து, ஆக்சுபோர்டில் ஆக்சுபோர்ட் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற கலவரத்தில் இரண்டு நாட்களில் 63 மாணவர்களும், 30 பொது மக்களும் கொல்லப்பட்டனர்.1567 – ஸ்காட்லாந்தின்…

  Read More »
 • Jan- 2021 -
  1 January
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

  1600 – பிரித்தானியக் கிழக்கிந்தியக் கம்பனி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 1687 – நன்னம்பிக்கை முனையை அடைவதற்காக ஹியூகெனாட் எனப்படும் புரட்டஸ்லாந்தர்களின் முதற் தொகுதியினர் பிரான்ஸை விட்டுப் புறப்பட்டனர். 1695…

  Read More »
 • Dec- 2020 -
  26 December
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

  திசம்பர் 26 (December 26) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 360 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 361 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஐந்து நாட்கள் உள்ளனநிகழ்வுகள்887 –…

  Read More »
 • 25 December
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

  திசம்பர் 25 (December 25)கிரிகோரியன் ஆண்டின் 359 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 360 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஆறு நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள்274 –…

  Read More »
 • 21 December
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

       திசம்பர் 21 (December 21) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 355 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 356 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 10 நாட்கள் உள்ளன.…

  Read More »
 • 18 December
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

  திசம்பர் 18 (December 18) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 352 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 353 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 13 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள்கிமு…

  Read More »
 • 17 December
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

  திசம்பர் 17 (December 17) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 351 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 352 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 14 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள்942…

  Read More »
 • 16 December
  வரலாற்றில் இன்று

  வரலாற்றில் இன்று

  திசம்பர் 16 (December 16) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 350 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 351 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 15 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள்1431…

  Read More »
Back to top button