இலங்கை கிரிக்கட் அணியின் பயிற்சியாளராக சமிந்தவாஸ் நியமனம்!

இலங்கையின் வளர்ந்து வரும் கிரிக்கட் அணியின் பயிற்சியாளராக சமிந்தவாஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ள அவிஷ்க குணவர்த்தனவுக்கு பதிலாக

மேலும் படிக்க...