...
செய்திகள்

TRC பணிப்பாளர் நாயகம் இராஜினாமா

தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குப்படுத்தல் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஓஷத சேனாநாயக்க தனது இராஜினாமா கடிதத்தை கையளித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen